Ik ben huisarts

Geachte collega,  

Vanaf 1 mei 2015 starten ondergetekenden Het Lage Rugpijnloket.  Met dit loket hopen we de zorg voor patiënten met lage rugpijn nog effectiever in te richten. In deze brief vindt u de informatie over waarom we dit loket starten en wat dit voor u als huisarts en uw patiënten met lage rugpijn kan betekenen.

Waarom Het Lage Rugpijnloket?

Samen met de huisartsen van Rotterdam Zuid, Achmea en het Maasstad Ziekenhuis hebben we nagedacht hoe  we de zorg voor patiënten met lage rugpijn in de toekomst beter kunnen inrichten: Hoe zorgen we er samen voor dat de patiënt op het juiste moment bij de juiste behandelaar terecht komt? Het Lage Rugpijnloket is hiervan het resultaat.

Ervaringen wijzen uit, dat het bij de groep patiënten met lage rugpijn essentieel is om vroeg in te grijpen, om chroniciteit te voorkomen. Gebeurt dit niet, dan zien we vaak veel doktersbezoek, lange zoektochten bij diverse zorgaanbieders, hoge zorgkosten en een grote mate van ontevredenheid bij behandelaar en patiënt. Dat moet en kan beter! Met dit loket kunnen wij op basis van geprotocolleerde diagnostiek  chroniciteit vóór zijn en een extra ondersteuning bieden bij deze patiëntengroep.

Het loket is bedoeld voor patiënten met aspecifieke lage rugpijn:

  • ouder dan 18 jaar;
  • meer dan 3 maanden last hebben of recidiverend lage rugklachten;
  • die hiervoor niet onder behandeling zijn bij een specialist, maar wel om een verwijzing vraagt;
  • die de Nederlandse of Engelse taal goed beheersen;
  • waarbij de volgende verschijnselen niet aanwezig zijn:
  • sterke verdenking maligniteit;
  • recent fors trauma met aansluitend rugpijn;
  • koorts en/of malaise en/of gewichtsverlies;
  • neurologische uitvalsverschijnselen.

Wat houdt Het Lage Rugpijnloket in?

Bij Het Lage Rugpijnloket gaan we in een uitgebreid consult van 30-60 minuten in op de problematiek van de patiënt aan de hand van geprotocolleerde vragenlijsten, lichamelijk onderzoek en indien nodig aanvullend onderzoek. We doen dit in nauwe samenwerking  met specialisten van het Maasstad Ziekenhuis en hebben hierbij de mogelijkheid om overleg te voeren. De uitkomst van deze analyse leidt tot een behandeladvies. De behandeling wordt dus niet overgenomen. Mochten wij een verwijzing adviseren, dan maken we dit aan u en de patiënt kenbaar. Met de betrokken specialismen van het Maasstad Ziekenhuis zijn afspraken gemaakt over korte toegangstijden voor deze patiënten.  

Onze rol als kaderarts
Het Lage Rugpijnloket wordt ingevuld door ondergetekenden. In aanvulling op onze opleiding als huisarts hebben wij ons gespecialiseerd in het bewegingsapparaat. Als kaderartsen op dit gebied willen wij ons hard maken voor het versterken van de eerste lijn, onder andere door het consultatief ondersteunen van onze collega’s in de eerste lijn. We vinden het daarbij belangrijk om een schakel te zijn tussen de eerste- en tweedelijns zorgverleners op het gebied van lage rugpijn.

Praktische informatie
Vanaf 1 mei 2015 is Het Lage Rugpijnloket één keer per week geopend op donderdagmiddag. Het loket is gevestigd bij de Huisartsenpost Rotterdam Zuid (gevestigd op de Zorgboulevard naast het NS station Rotterdam Lombardijen). U kunt uw patiënt verwijzen door een verwijsbrief te sturen via zorgmail/fax of aan te melden bij de praktijk van W.Boswinkel tel. 010-4614849. De patiënt downloadt via www.lagerugpijnloket.nl/ik-ben-patient de vragenlijst, vult deze in en  faxt deze naar 010-4202073 of stuurt deze per post op of neemt deze mee naar de afspraak.  Deze gegevens kunt u niet zo maar mailen wegens de vernieuwde privacy wetgeving (AVG). Het eigen risico van de patiënt wordt niet aangesproken bij een bezoek aan de kaderarts. 

Aanmeldingsformulier Lage Rugpijnloket voor huisarts

Evaluatie en contact
Het Lage Rugpijnloket is een verandering in het zorgaanbod die nog niet in de praktijk getoetst is. Daarom wordt gestart met een pilot alleen voor patiënten van de huisartsen van Rotterdam Zuid. Na een aantal maanden wordt dit geëvalueerd. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Heeft u nog vragen over Het Lage Rugpijnloket? Wij vertellen u graag meer. U kunt ons bereiken via het contactformulier op deze site of een mail naar info@lagerugpijnloket.nl 


Met collegiale groet,

Wouter Boswinkel
Huisarts
Kaderhuisarts bewegingsapparaat

Van Beethovenlaan 60, 3055JD, Rotterdam

010-4614849

010-4202073 

Frans van der Kooij
Huisarts
Kaderhuisarts bewegingsapparaat

Arts Orthomanuele Geneeskunde

Dorpsstraat 10

2445 AM, Aarlanderveen

0172-571308